Posts made in August, 2013

Sunčana elektrana SEG 15 puštena u pogon

Posted on 27 August, 2013

Sunčana elektrana SEG 15 puštena u pogon

Dana 27.08.2013 godine, sunčana elektrana SEG 15 u Dardi, snage 10 kW, započela je s radom.

Read More

Početak probnog rada SE SEG 15

Posted on 22 August, 2013

Početak probnog rada SE SEG 15

Sunčana elektrana SEG 15 u Dardi snage 10 kW, započela je s probnim radom.

Read More

SE Fotovoltaika 1 puštena u pogon

Posted on 19 August, 2013

SE Fotovoltaika 1 puštena u pogon

Sunčana elektrana Fotovoltaika 1 snage 120 kW, jedna od najvećih elektrana projektiranih od strane inženjera iz S.E.G. Inženjering d.o.o. puštena je u trajni paralelni pogon s mrežom.

Read More

Početak izgradnje elektrana SEG 11 i SEG 12

Posted on 2 August, 2013

Započeta izgradnja sunčanih elektrana SEG 11 i SEG 12 u Dardi

Read More