Početak izgradnje elektrana SEG 11 i SEG 12

Posted on 2 August, 2013

Započeta izgradnja sunčanih elektrana SEG 11 i SEG 12 u Dardi