Sunčana elektrana SEG 15

Posted on 20 June, 2013

Početak izgradnje sunčane elektrane SEG 15 u Dardi