Sunčana elektrana SEG 16

Posted on 22 June, 2013

Početak izgradnje sunčane elektrane SEG 16 u Dardi